OPKOMENDE BYEENKOMSTE

Inligting aangaande byeenkomste sal binnekort geplaas word.

Vir meer inligting kontak:

Mariette: 082 731 9265 / Mimi: 011 974-1769/0
e-pos: info@ppkhoofkantoor.co.za

Akkommodasie: Ruth: 011 974-1769 / 011 974-1771