PPK Tuisblad

RAAMWERK VAN DIE PPK

Skematiese verduideliking van die begrippe, federasie en assosiasie binne die organisatoriese en Konstitusionele raamwerk van die PPK

 1. SELFSTANDIGE GEMEENTES
  Elke gemeente beskik oor ‘n eie regspersoonlikheid en registreer ook as ‘n outonome NPO (Non-Profitable Organisation) en PBO (Public Benefit Organisation).

 2. FEDERASIE
  Die gemeentes binne die PPK organisasie word geag as lede van die organisasie.  Hierdie verbintenis van gemeentes tot die organisasie staan ook bekend as die federasie van gemeentes en beteken dat alhoewel elke gemeente oor outonomiteit en regspersoonlikheid beskik, daar sekere gemeenskaplike statutêre bepalings is wat op al die gemeentes binne die organisasie betrekking het.  Hierdie gemeenskaplike statutêre bepalings vind uitdrukking in ‘n federale grondwet/konstitusie (skematiese raamwerk om gemeentes).

 3. HOOFADMINISTRASIE
  Die administratiewe uitvoering van hierdie federale bepaling staan bekend as die hoof administrasie van die organisasie en word uitvoerend hanteer deur die Admin buro, onder voorsitterskap van die Federale President.

 4. GEESTELIKE SAMESYN       
  Die geestelike samesyn in die organisasie geskied op ‘n vrye en spontane basis en word na verwys as vrye assosiasie.  ‘n Geestelike Leiersforum word deur die Federale President (nasionale sameroeper) byeengeroep.  ‘n Kernleierskap word uit die geestelike leiersforum  saamgestel wat as ‘n geestelike adviesliggaam  optree.

 5. DAGBESTUUR        
  Die Admin buro en geestelike kernleierskap sien onderskeidelik om na die administratiewe en geestelike dagbestuur van die organisasie.  Sake van algemene en besondere belang, wat verdere ondersoek vra, word op ‘n adhoc-basis hanteer.  Die dagbestuur van die Admin buro word volgens NPO/ PBO vereistes saamgestel.